Viltolyckor med vildsvin fortsätter att öka drastiskt. Under de sju första månaderna har det körts på 2058 vildsvin, vilket innebär en ökning på över 50% jämför med 1657 under 2016 och 1379 under 2015, skriver Jägarnas Riksförbund i ett pressmeddelande. 

De senaste åren har runt 100 000 vildsvin skjutits varje år och enligt Jägarnäs Riksförbund finns det indikationer som tyder på att årets avskjutning kommer att visa ännu högre siffror. 

Vidare har Jägarnas Riksförbund sedan länge har invändningar om att regelverket för användningen av belysning, bildförstärkning och viltövervakningskameror måste lättas och det måste även göras enklare för jägarna att sälja vildsvinskött.

Trafikanter har även ett ansvar i detta. Jägarnas Riksförbund föreslår följande knep för att minska risken att som trafikant köra på något vilt: 

·  Var extra uppmärksam under gryning och skymning och under dygnets mörka timmar. Djuren är mer aktiva och svårare att få syn på.
·  Sänk farten! Lägre fart ger större möjligheter att upptäcka vilt och bromsa för vilt på vägen.
·  Om ett djur passerar vägen följs det ofta av flera, i synnerhet om det rör sig om vildsvin. Sänk farten och var extra uppmärksam när platsen där viltet korsade vägen passeras.

För frågor om viltolyckor eller jakt på vildsvin samt Jägarnas Riksförbunds förslag över hur jakten kan förenklas, kontakta Riksvårdskonsulent Jens Gustafsson på 08-550 109 05.