I den rapport som Viltskadekommissionen nyligen publicerade vill man kraftig minska vildsvinsstammen med 90 procent.

Till Sveriges Radio säger kommissionens utredare Elisabeth Nilsson
– Om man tittar på jordbruket så förstörs stora mängder spannmål och det här drabbar livsmedelsproduktionen.

Enligt utredaren vill man från Viltskadekommissionen ha ett tydligt beslut på att viltstammarna ska minska och menar att vildsvinen är den art som i hög grad negativt påverkar livsmedelproduktionen och att det även påverkar viljan att vara bonde på vissa ställen i landet.

Men redan nu vet man att vildsvinsstammen har minskat påtagligt eftersom de jaktmetoder som används idag i samband med vildsvinsjakt har blivit mer effektiva med bland annat hjälp av viltkameror och termiska kikarsikten. Det har blivit svårare för vildsvinen att komma undan då man kan jaga dem dygnet runt.

– Är man markägare eller trädgårdsägare då är det positivt att stammen minskar men för de som vill ha vildsvin för jakten skull, för dem är det ju negativt, säger Karl-Johan Brindsbergs, jaktvårdskonsulent vid Svenska Jägareförbundet till P4 Skaraborg