Från Kosta safaripark och Eriksbergs naturreservat i Blekinge har fyra vilda visenter påbörjat sin resa till Karpaterna i Rumänien. Syftet är att stötta bevarandet av landskapet och främja biologisk mångfald. Projektet, understött av organisationer som WWF och European Bison Conservation Center, strävar efter att etablera ett vilt bestånd i mellersta Karpaterna och därmed gynna både visenter och andra arter i området.

Resan, genomförd med lastbilar, beräknas ta omkring 24 timmar. Projektet har som mål att bygga upp ett vilt bestånd på cirka 50 djur i ett bergsområde där även björnar finns närvarande. Det övergripande syftet är att främja biologisk mångfald och skapa ett öppet landskap. För närvarande existerar ungefär 8,000 vilda visenter fördelade över nästan tio länder i östra Europa. År 2017 stödde WWF flytten av 17 visenter till Ryssland som en del av sitt engagemang för att återställa dessa majestätiska djur.

– Det här är ett spännande projekt som ska stärka beståndet av stora gräsätare som i princip försvunnit från Europa, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF, som stödjer projektet och finansierar transporten.

Visenten, även känd som den europeiska bisonen, anses vara Europas största landdäggdjur. För omkring 10,000 år sedan levde den vilt i Sverige, men utrotades i det vilda vid slutet av 1920-talet. Sedan dess har visenten återintroducerats genom utplantering, med djur från hägn som har släppts ut i länder som Polen, Vitryssland, Litauen, Ryssland, Ukraina, Slovakien, Rumänien och Tyskland. Visenterna spelar en nyckelroll som betesdjur för att bevara och öppna upp marker. Flera pågående projekt i Europa strävar efter att återskapa en vildare natur med närvaro av stora gräsätare.