Sveaskog fick avslag på sin ansökan om att få skjuta 32 älgar i Bodens kommun av Länsstyrelsen i Norrbotten, ett beslut som Sveaskog uppgett att man kommer öveklaga. Nu ansöker Sveaskog även om att få skjuta 50 älgar i Lycksele kommun.

I ett pressmeddelande meddelar Sveaskog att man nu ansökt hos Länsstyrelsen i Västerbotten om skyddsjakt på 50 älgar. Området som omfattas av ansökan är på 2750 hektar och är beläget inom Lycksele kommun.

Tidigare har Sveaskog sökt och fått avslag på skyddsjakt i ett område i Bodens kommun, ansökan gällde då 32 älgar. Sveaskog har meddelat att de kommer överklaga beslutet.

I ansökan vill Sveaskog ha möjlighet att skjuta älgarna från helikopter alternativt med hjälp av snöskoter och drönare. De aktuella områdena är sådana som påverkas av vandringsälgar, Sveaskog menar att jaktlagen runt omkring inte skjutit tillräckligt med älg vilket lett till att för stora ansamlingar nu hamnat i dessa omåden.