+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Vorsteh finns i flera varianter, kort-, sträv- och långhårig. I Sverige är de två förstnämnda ­vanligast förekommande. I den här artikeln ­kommer vi titta på rasen vorsteh generellt och i egenskap av stående fågelhund. Birger Knutsson har varit aktiv med rasen i snart 50 år och delar här med sig av sina erfarenheter av rasen.

Vorsteh är enligt Birger traditionellt sett en ”jägarens hund”, en allroundhund som använts för apportering, eftersök, viss rovdjursjakt och jakt på fältfågel. På senare tid har den renodlats mer som en fält- ­eller fjällhund på fågel. Vorstehn har också ­börjat användas mer på klövvilt, framför allt sedan vildsvinen gjort sitt intåg, något som Birger personligen ser som en styggelse.

Text: Johan Olsson
Foto: Anette Gustafsson