Kanadagåsen är den största gåsen som häckar i vårt land. Det latinska namnet betyder ”bränd gås från Kanada” och syftar dels på att artens naturliga häckningsområden som till stor del finns i Kanada och dels på gåsens brunbrända färg.

De första utplanteringarna av arten i vårt land gjordes i Kalmarsund av Bengt Berg runt år 1930. Då Berg flyttade till Blekinge på 40-talet fortsatte han sina utplanteringar av Kanadagåsen där. Senare skänkte han exemplar av rasen till Örebro och Västerås. Sedan följde utplanteringar i olika delar av ­Sverige fram till 1970-talet. Därefter ökade Kanadagåsen kraftigt i antal på naturlig väg och har så fortsatt att göra. Idag finns Kanadagåsen spridd över större delen av Sverige förutom i fjällkedjan. Dock förväntas arten även sprida sig dit inom en snar framtid.
Flertalet Kanadagäss stannar i de södra delarna av vårt land över vintern medan ­andra flyger till Danmark och norra Tyskland och övervintrar där. Förutom under häckningsperioderna är arten starkt flocklevande.

Kanadagås - Branta Canadensis

Orsakar problem

Arten orsakar problem genom att den åsamkar skador på grödor samt för att den förorenar i parker och liknande miljöer med sin spillning.

Kanadagåsen är tillåten att jaga under för arten tillåten jaktperiod samt omfattas även av skyddsjakt. Jakt på kanadagås sker huvudsakligen med hagelgevär. Oftast används bulvaner eller lockfåglar vid jakten. Under 2010-talet har den årliga avskjutningen i vårt land varit cirka 20 000-30 000 gäss. Detta motsvarar ungefär 35 procent av populationen efter häckningen. Den vanligaste dödsorsaken är därmed jakt.

Kanadagåsen skiljer sig från många andra arter genom att dödligheten hos dem inte är störst under det första levnadsåret. Detta beror på att de unga gässen följer sina föräldrar som skyddar, varnar och leder dem i deras letande efter föda. Då det är tänkt att ungfåglarna ska klara sig på egen hand under sitt andra levnadsår ökar dödligheten markant, för att därefter åter sjunka.

Förväxlas lätt

Störst risk för förväxlingen har arten med Vitkindad gås. Dock är Kanadagåsen större med en vingbredd på 160-185 centimeter mot den Vitkindade gåsens mått på 130-155 centimeter i vingbredd.

Kanadagås - Branta Canadensis

FAKTA
Föda: Undervattensväxter, gräs, örter och spillsäd.
Häckning: Häckar vid både salt- och söt­vatten samt trivs vid sjöar, dammar, floder och kustnära områden. De bygger med förkärlek sina bon på små holmar eller öar samt på låga åsryggar ute på myrar. Honorna lägger vanligtvis äggen under april månad och då äggen har kläckts försvarar hanarna ilsket ungarna och boet.
Fortplantning: Kanadagässen blir fortplantningsdugliga vid två års ålder men de brukar häcka först då de är mellan 3-5 år.
Läte: Det vanligaste lätet är ett tvåstavigt ljudligt trumpetande ”ka-honk” ”ka-honk”.
Ålder: Det äldsta ringmärkta exemplaret av arten blev 20 år.

Text: Ronnie Sedin