Orren är en cirka 50 centimeter hög skogsfågel som förekommer i det sydsvenska höglandet samt längs skogsdominerade landskap upp till fjällens björkzon, den påträffas även i skärgården.

Orren trivs i öppna skogsmarker som till exempel hedar, mossar, åkermark och kalhyggen. Under sommarhalvåret lever tuppar och hönor var för sig samt ensamma, men framåt hösten börjar de samlas i mindre flockar. I vissa flockar finns bara tuppar, i andra endast hönor men det finns även flockar med båda könen.

Tupparnas fjäderdräkt är glänsande blåsvart så när som på den vita färgen som finns på vingarnas undersida, banden på vingarnas ovansida samt stjärten. Andra kännetecken är de klarröda valkarna ovanför ögonen samt den lyrformade stjärten. Hönan och ungfåglarna är gråbrunspräckliga och har en lätt kluven stjärt. Orrhönan kan lätt förväxlas med tjäderhönan, den sistnämnda är dock större samt har ett tydligt rödbrunt färgat band på bröstet.

På våren samlas orrtupparna för att spela sitt ”orrspel” för att locka till sig honorna på öppna ställen där de känner sig trygga mot rovdjur. När orrspelet börjar beror delvis på när det blir barmark eftersom tillgången på bara fläckar i snön stimulerar tupparna till att spela. Det brukar dock inte bli riktig fart på spelandet förrän i april då honorna dyker upp för att beskåda spelen. Var och en av tupparna hävdar ett revir på spelplatsen.

Hönan lägger sina ägg med jämna mellanrum i boet, som består av en liten fördjupning i marken, med början under maj månad. Sista ägget brukar vara lagt i slutet av maj. I snitt lägger hönan åtta ägg. Hon ruvar äggen under cirka 24-27 dygn, tills kycklingarna kläcks runt midsommar. Kycklingarna behöver ingen mat under sina tre första levnadsdygn. Därefter är insekter deras viktigaste näringskälla under några veckors tid. De lämnar boet så snart de har torkat efter kläckningen. Dock lever kycklingarna och hönan tätt tillsammans under den första tiden.

Orren får jagas under både höst och ­vinter fast jakttiden varierar runt om i ­landet. Under hösten är det vanligast att jaga orre med stående eller stötande fågelhundar alternativt med trädskällare. På vintern är den vanligaste jaktformen toppjakt med kulvapen.

Under 1930-talet fanns det mycket god tillgång på såväl orrar som övriga skogs­fåglar. Men sedan dessa toppår räknar man med att beståndet av orrar har minskat med 60-80 procent i södra Sverige. Idag räknar man att det totalt sett finns cirka 170 000 orrar i vårt land. I de nordligaste delarna av Sverige varierar orrstammens storlek kraftigt. De uppvisar dock ett regelbundet mönster med toppår med 3-4 års mellanrum.

FAKTA
Föda: Bär, björkknoppar, frön, skott, blad, frukter samt jordbruksgrödor. Ungfåglarna äter insekter, larver och andra smådjur under sommaren. Äter ibland småstenar för att få hjälp med matsmältningen.
Fiender: Många rovdjur tar gärna en orre eller deras ägg till middag. Men de år som det finns gott om gnagare koncentrerar sig rovdjuren på att jaga dem istället.
Orren och människan: Orren har en lång historia som matfågel i vårt land. Bland annat var den ett viktigt tillskott i hushållningen under början på 1700-talet fram till början av 1900-talet för människor i skogsbygden, både som mat och som extra inkomst då mycket vilt såldes till städerna.
Läte: Tuppen har ett läte som låter som en tvåstavig väsning medan hönan ger ifrån sig ett skrockande ”kock, kock”. Under orrspelet ger tupparna ifrån sig en rad olika bubblande och pyschande läten.
Kuriosa: Orren är Allt om Jakt & Vapens logotyp!

Text: Ronnie Sedin
Foto: Chiara_naturecolors