Sommaren är en tid till förberedelser. Pass ska ses över, skjutteknik ska vässas och det är även en tid för dig och det eventuella jaktlaget att utvärdera förra säsongen och blicka framåt.

Som redaktör ogillar jag stående teman, som att alltid göra ett bockspecial inför bockpremiären varje år. Men när det gäller ämnet säkerhet känner jag att det är något vi måste påminna om varje år. Men det är ju långt kvar till jakten kör igång på allvar kanske vissa av er tycker och det är förvisso sant, men för att hinna få ett komplett säkerhetstänk måste man börja redan nu.

Utvärdering

De flesta av oss jagar i jaktlag, eller i alla fall tillsammans med några jaktkompisar. Sommaren är en bra tid för att samlas och prata jakt, och i samband med det även beröra säkerheten. I samband med detta reportage har jag sammanställt en checklista med mina bästa säkerhetstips. Använd gärna den listan som underlag när ni gör er utvärdering. Se till så att alla får komma till tals. Är det så att man alltid jagar ensam så får man helt enkelt plocka de punkter som gäller en ensamjägare och rannsaka sig själv.

Er kultur

Vilken kultur och jargong man har i ett lag är viktigt när det kommer till så väl trivsel som säkerhet. I en miljö där pressen och stressnivån är hög och många känner sig osäkra och nervösa blir det lätt olyckor. En skicklig jaktledare är den som skapar en bra grupp, inte den som skjutit flest vilt, och kom ihåg att ett skott som inte avlossats behöver du aldrig ångra.

Jakttorn
Foto: MikeMareen.

Under sommaren

Skjutträning är bra av många anledningar. Om du skjuter mycket under sommaren får det så klart den uppenbara effekten av att du blir en bättre skytt, och med en bättre skytt menar jag att du vet dina begränsningar. En duktig skytt vet när han/hon ska ta ett skott och när det är läge att avstå. Denna insikt i kombination med att du faktiskt blir mer träffsäker av övning bidrar starkt till en bättre kvalité på din jakt. Du får ett större lugn och mer självförtroende. Det blir roligare att jaga helt enkelt och antalet dåliga skott minskar.

En annan effekt av många dagars övningsskytte är att du har lättare att upptäcka eventuella fel med dina vapen. Den som aldrig skjuter ett skott förutom i skogen, eller den som pliktskyldigt dyker upp på jaktlagets årliga skjutprov riskerar att missa alla dessa positiva effekter. Tänk på att skjuta in dina kulvapen med den ammunition du ska jaga med och testa hur de presterar på olika avstånd och i olika väderförutsättningar så att du alltid vet vart du har ditt träffläge. Tänk på säker vapenhantering även på skjutbanan. Slutstycket i öppet läge, inga skott i lopp eller magasin och brytvapen alltid tomma och brutna när du inte ska skjuta.

Passen är något som också hör sommaren till. Börja med att gå igenom era befintliga pass. Vilka av dem ska finnas kvar och vilka ska flyttas? Ta er en allvarlig funderare på säkerheten vid respektive pass. När du väl står på passet bör du fråga dig, i vilka riktningar har jag ett fullgott kulfång, i vilka riktningar bör vi markera upp förbjuden skjutriktning med hänsyn till andra pass, samt övrig omgivning? När vi som jaktjournalister reser runt och jagar ser vi allt för ofta pass som helt saknar kulfång. Ofta räcker det med att man bygger ett torn så att man kommer upp några meter. Se även till att röja skottgator och se till så att alla vet vart alla pass finns så att alla hittar rätt vid behov. Ett bra sätt är att markera ut vägen till alla pass tydligt med snitselband, samt att numrera dem.

Jägarförsäkring

Många jaktlag kräver att alla jägare ska ha en jägarförsäkring vilket är bra. Man ska dock vara noga med att se över vad som finns med i försäkringen. Det viktigaste anser jag vara en ansvarsförsäkring som träder i kraft om du orsakat något. Det andra är en olycksfallsförsäkring som täcker skador som rör dig. Som helårsprenumerant på Allt om Jakt & Vapen har du dessa båda försäkringar inkluderad i din prenumeration.

Garderoben

Så här under sommaren är det bra att se över sin utrustning, så att den är komplett till hösten. Ur ett säkerhetsperspektiv är det främst synbarheten du bör tänka på. Alla som deltar i en jakt med fler jägare inblandade bör ha varselfärger på sig och med fördel även reflexer, för plötsligt kan du stå vid en trafikerad väg och vänta på en hund, och då är det viktigt att du syns. Se även över din jaktradio så att den fungerar som de ska. Ett extra batteri är guld värt.

Tänk på att din omgivning inte alltid har varselkläder på sig. Ibland kan det vara andra jägare som jagar ensam på samma mark som du, jägare på angränsande jaktmark eller joggaren och svampplockaren.

Hunden

För dig som jagar med hund finns det en del saker att ta hänsyn till. Till att börja med så är det så att en lydig och vältränad hund har större chans att undvika skador. En hund med en fungerande inkallning kan du vissla av innan den ska springa över en väg, eller simma över ett farligt vattendrag. Rent fysiskt så klarar sig en vältränad hund bättre från eventuella överansträngningar efter en lång jaktdag, och i kontakt med vilt är den snabbare att komma undan. Här spelar även hundens lämplighet in, där en allt för tuff och respektlös hund oftare skadar sig, än en hund som håller lite avstånd. Skyddsväst för hundar som riskerar närkontakt med vildsvin är något jag förordar. Dock sticker jag ut hakan och påstår att det inte finns någon väst i världen (som jag sett) som skyddar mot en vargattack. Så kallade vargstål (små stålpiggar) är enligt min gissning en falsk trygghet. Se istället till att västen täcker en stor del av hunden, att västen har ett bra stickskydd och att hunden kan röra sig obehindrat i den så undviker ni en del av vildsvinsskadorna.

Något som dock är viktigt är att hunden syns bra både för skyttar och i trafiken. Varselfärg och synliga reflexer är ett måste. Tänk även på att hunden behöver mat och vatten (mat skall dock inte ges direkt före eller efter fysisk ansträngning), samt att du tar hänsyn till rådande väder, både under och efter jakten, så att en hund inte ligger blöt i en kall bil i flera timmar efter en lång jaktdag, eller att hunden får jaga länge en varm dag. En fungerande GPS-pejl är en billig livförsäkring och ett förstahjälpen-kit till hunden är bra att ha.

Jaktledaren

Det är ett tungt ansvar som vilar på jaktledarens axlar, även om alla jägare har ett stort egenansvar. Som jaktledare bör du göra en checklista som du går igenom inför varje jakt, för att förvissa dig om att alla har reglerna färska i minnet. Jaktledaren bör förvissa sig om att alla har förstått allting. Något som ofta faller i glömska är vilken beredskap jaktlaget har för om en olycka skulle uppstå. Vilka i laget har nyligen gått kurs i första hjälpen, och vart finns det sjukvårdsmaterial? Vet alla vart alla pass finns, hur man tar sig till dem och vilka skjutriktningar som är förbjudna? Jag har gjort en checklista som hjälp, med de saker jag tycker ni ska gå igenom. Ämnet säkerhet kan göras precis hur stort som helst, men om man följer dessa tips och adderar sunt förnuft och allt man lärt sig när man tog sin jägarexamen har man kommit långt.

SKADOR
Agria försäkrar 40 procent av Sveriges hund­ar. I denna statistik har vi använt deras siffror och multiplicerat dem för att simulera en ungefärlig siffra för samtliga svenska hundar.

Skade-/dödsorsak: 2018 / 2019
Hundar dödade i trafik/av tåg: 820 / 600
Skottskadade/dödade: 13 / 18
Drunkning: 85 / 55
Skadad/dödad av rovdjur: 40 / 43
Skadad/dödad av vildsvin: 468 / 528
Dödad/skadad av övrigt vilt: 363 / 353
Försvunnen under jakt: 10 / 20
Källa: Agria.

CHECKLISTA FÖR JAKTLAGET
Under sommaren
• Gör en utvärdering från förra jaktsäsongen. Vad fungerade bra/dåligt? Uppstod det några ­incidenter? Vad kan vi göra för att öka säkerheten?
• Uppmuntra till gemensam skytteträning, genomgång av vapen etcetera. Avsluta med skjutprov på sensommaren.
• Se över alla pass. Vilka ska flyttas, förbättras, tas bort eller byggas nya? Tänk på kulfång, ­förbjudna skjutriktningar, skottfältsröj och markera upp vägen till passen med snitselband.
• Har du jakthund? Se till att träna både fysik och övriga moment som den behöver kunna, samt underhåll grundlydnaden. Se över hundens utrustning (pejl, första förband, varselfärger och reflexer, värmetäcken, skyddsväst med mera).

Under jakt
• En genomgång hålls varje jaktmorgon, även om ni är samma gäng som alltid.
• Kontrollera så att alla har löst statligt jaktkort, avlagt skjutprov, samt att alla har en fullgod försäkring. Varselplagg skall bäras, alla meddelar när de är på pass och ingen får lämna sitt pass utan klartecken.
• Påminn om att laddning och patron ur sker på passet och att vapnet däremellan alltid bärs med öppet slutstycke/brutet i närheten av andra människor. Ta för vana att ALLTID säga till om någon bryter mot detta, det finns inga ursäkter som är godtagbara.
• Gå igenom vilka vilt som får fällas. Uppmuntra till säkra skott och skapa en stämning av att man hellre håller inne ett skott än att man chansar.
• Placera ut skyttar på pass och förvissa er om att alla vet hur de hittar till sina pass, samt att de känner till förbjudna skjutriktningar. Upplys om riskerna med angränsande jaktlag, samt risken att andra personer rör sig på jaktmarken. Det finns bra appar som tydliggör allas placering vilket är en bra säkerhetsaspekt.
• Hur sköts kommunikationen i laget och vad ska kommuniceras? Varna alltid hela laget om någon annan än jaktlaget rör sig på marken. Hundförarna skall hela tiden meddela sin framfart och få respons från berörda skyttar. Alla bör ha en fulladdad och väl fungerande jaktradio samt mobiltelefon.
• Hur ser planen ut vid eventuellt eftersök? Understryk att ingen lämnar sitt pass för att leta vilt på egen hand.
• Vilka i laget har utbildning i första hjälpen? Har alla med sig ett första förband eller motsvarande?
• Har alla förstått vad som sagts och är alla frågetecken uträtade. Skapa en kultur där det är okej att fråga saker utan att bli hånad.
• Sätt upp skyltar vid de vägar och stigar där andra riskerar att komma in på marken så att det framgår att jakt pågår.
• När du jagar ensam är det extra viktigt att tänka på säkerheten, framförallt om det kan finnas fler jägare, eller ickejägare på samma mark. Ni vet inte om varandra och ingen av er har varselkläder. Här är det om möjligt extra viktigt med säkra skott.

Text: Johan Olsson