+ DETTA ÄR EN PREMIUMARTIKEL
Logga in eller teckna en prenumeration här för att läsa hela artikeln.
Är du redan inloggad kan du prova ladda om sidan.

Jag har testat de vanligaste ­typerna av jaktammunition för klass 1-vapen för att se skillnaden mellan dem. Jag påminner även om vikten av att skjuta in vapnet med den ­ammunition du sedan ska jaga med, något som ofta glöms bort.

Olika typer av ammunition har blivit mer lika varandra när det gäller skjutegenskaper sedan de nya CIP-reglerna kom, men det finns fort­farande skillnader. Jag är nyfiken på att se hur olika träffbilderna är mellan de olika ammunitionstyperna och har testat detta. Jag kommer även redogöra i generella drag för vilka egenskaper respektive kula har.

Text & Foto: Anders Kjellberg