Tio dagar in på vargjakten har 18 av de tilldelade 28 vargarna fällts.

I Andåreviret, Gävleborg, fylldes den ordinarie tilldelningen tämligen snabbt redan under jaktens andra dag. Fyra extra vargar tilldelades som fälldes efter ytterligare två dagars jakt. I Ryssjöreviret har jakten gått lite trögare men i skrivande stund återstår endast en varg där.

I Värmland återstår fem vargar efter att den första fälldes i söndags.

I Västmanland-Örebro återstår 4 vargar.


Antal i tilldelning
Antal fällda
Gävleborg1615
Värmland61
Västmanland-Örebro*62
Totalt2818

* Jakten omfattar ett revir som ligger på gränsen mellan de två länen.

Källa: Naturvårdsverket