Skarvpopulationen har ökat drastiskt i Stockholms skärgård de senaste åren och hotar nu abborrfisket. Länsstyrelsen har hittills beviljat skyddsjakt på 2 500 skarvar, men nu ska beståndet sänkas drastiskt.

Hallands Nyheter rapporterar om beslutet som nu tagits av Länsstyrelsen i Stockholms län. Abborren har minskar kraftig i skärgården och orsaken tros vara skarven, antalet skarvbon har ökat från 3000 till 7000 sedan 2002, med en kraftig ökning senaste året.

– Vi bedömer att dagens skarvpopulation i Stockholms skärgård utgör en allvarlig skada för fisket av abborre, säger Malin Langenfors, vilthandläggare på länsstyrelsen, till Hallands Nyheter.

Nu har Länsstyrelsen beslutat att antalet bon ner till 3000 igen under de kommande tio åren, en minskning med cirka 20 000 skarvar.

– I år är första gången på länge som vi beviljat äggbehandling. Annars är jakt med vapen vanligast. Det går också att bedriva störningsåtgärder som att plocka bort bon när det inte är häckningstid, säger Langenfors till Hallands Nyheter.