Länsstyrelsen i Jämtland har tagit beslut om att 200 björnar får fällas vid årets björnjakt. Anledningen till beslutet är att man sett att antalet produktiva björnhonor är högt vilket inneburit en populationsökning som ligger klart över det beslutade förvaltningsmålet per år på 650 individer, även om antalet individer tillåts fluktuera inom förvaltningsintervallet 500 – 800 individer. Spillningsinventeringen 2020 visade att det inom Jämtlands län fanns 1044 individer och där 66 procent bestod av björnhonor.

Framför allt är det två specifika områden som är björntäta och det är den östra delen av Strömsunds kommun samt den östra delen av Hede kommun. I den nya områdesfördelningen, som från 2021 kommer att bestå av åtta områden, är det i dessa områden som de högsta avskjutningsnivåerna finns med 34 respektive 32 björnar.

Anledningen till sitt beslut utöver förvaltningsmålen är att minska rennäringens skadenivåer, att hänsyn ska tas till fäbodbrukets skadebild samt att bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland med målsättningen att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Hitintills under 2021 har det i Jämtland fram till den 15 juni avlivats 27 björnar via skyddsjakt. Totalt under hela året 2020 avlivades 39 björnar. Vid ett flertal tillfällen under våren 2021 har även björn befunnit sig i bebyggelse vilket inneburit att eftersöksekipage med hundar fått tillkallats för att skrämma undan dessa björnar.