Inom Gävleborgs län var den ursprungliga planen för länsstyrelsen att vargstammen skulle minska med tolv vargar men när årets jakt nu har avslutats är det bara åtta av de ursprungliga tolv som har fällts. Orsaken är att vargjakten, inte bara i Gävleborg utan även inom andra län, har överklagats av olika vargvärnarorganisationer och genom både förvaltningsrätt och kammarrätt har delar av jakten inhiberats.

Till P4 Gävleborg förklarar Sandra Wahlund som är länsstyrelsens rovdjurshandläggare
– I Gullsjöreviret, efter de tre som fälldes där, rapporterades det in att det var lugnt i området och därför valde vi på länsstyrelsen att avlysa jakten. I Skrottmyren stoppades licensjakten då den överklagades.

I Gävleborg har man under den pågående nationella varginventeringen vid SLU:s viltskadecenter hitintills funnit minst sex revir inom länet. Totalt i Sverige är 39 vargrevir säkrade vilket innebär att det finns uppåt 350 vargar i landet, mer varg än det mål på 300 vargar som är satt av Naturvårdsverket. Inventeringsperioden sträcker sig mellan den 1 oktober 2021 fram till den 31 mars.

Hans Nordin som är naturbevakare och utför inventeringarna i Gävleborgs län beklagar till P4 Gävleborg att licensjakten stoppas trots att den var noga planerad
– Det blir ju fler vargar och det blir ju förtätningar och det är ju också det vi försöker förvalta bort sådana revir som ställer till för mycket oreda och skador och inte bidrar till acceptans för varg överhuvudtaget. Men det hjälper ju inte då det överklagas och det håller inte i rättsinstanser och då hamnar bollen någon annanstans. Då minskas förtroendet för länsstyrelsen viltförvaltning.