Ed Sheeran, Dame Judi Dench, Ricky Gervais med flera brittiska kändisar har valt att sätta sina namn på kampanjer som syftar till att få stopp på troféjakten i Afrika. Mer än femtio afrikanska ledare som representerar miljoner människor skriver nu ett öppet brev till dessa kändisar och ber dem sluta.

I ett långt, öppet brev ber ledarna kändisarna att sluta stödja och driva på dessa kampanjer och förklarar vad konsekvenserna av dessa blir för de lejon, elefanter och andra djur som man tror sig skydda. Anledningen till att uppmaningen kommer just nu är att ett importförbud för troféer från Afrika diskuteras både i Storbritannien och USA. I brevet menar man att ett sådant förbud skulle slå undan benen för ett framgångsrikt bevarande och förvaltning av djuren, samtidigt som det skulle slå hårt mot befolkningen som lever med och bland dem.

Man menar att en hållbar, reglerad, human och vetenskapligt säkerställd troféjakt ger ekonomiska incitament för lokalbefolkningen att vilja bevara dessa farliga djur, som annars bara utgör ett reellt hot mot både deras liv och deras möjligheter till försörjning. Historiska exempel listas upp som visar på vad som händer när dessa incitament försvinner. Kändisarna välkomnas att besöka kontinenten för att få en mer realistisk bild över vilt- och naturvården i Afrika.