Jaktjournalen kunde idag berätta att även jägarna i Torrbo viltvårdsområde i Dalarna beslutat sig för att inte bedriva någon älgjakt i år då det finns två vargrevir, Gåsmyren och Järsjön, inom området. Idag ser man mer vargspår än älgspår och ska inte älgstammen krascha helt i området så har Torrbo VVO gjort den bedömningen att årets älgjakt för deras del inte kommer att kunna genomföras.

Torrbo VVO ingår i Hyttornas älgskötselområde som i huvudsak består av bolagsskog men Torrbo bedriver jakten på privata marker vilket har gjort det lättare för älgjaktslaget att ta beslutet att ställa in älgjakten, till skillnad mot de jägare som jagar på bolagsmark och som riskerar tappa möjligheten till jakt om de inte genomför den jakt som bolagen beslutar om, där planen har varit en avskjutning på 3,8 älgar per tusen hektar.