Skogsstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att älgarna i stor skala har återvänt till brandområdet i Västmanland. Detta efter en unik inventering som Skogsstyrelsen har gjort med drönare. Den visade att det fanns mer än fyra gånger så många älgar i det inventerade brandområdet jämfört med ett genomsnittligt älgförvaltningsområde. Resultatet visar att åtgärder måste sättas in tidigare när det brunnit i en skog för att minska betesskador.

Skador på plantorna av älgens bete kan läka men fortsätter de att betas om och om igen blir skadorna bestående. Därför är det nu fortsatt mycket viktigt att hålla koll på betestrycket i området så länge träden finns i den höjd där älgen fortsatt når att beta.

– Jag tror också att områdets dragningskraft på hjortdjuren inte på något sätt nått toppen. Det här måste jägare och markägare nu ha fortsatt koll på kanske kommande 10 till 15 år, säger Matts Rolander, som är regional viltexpert på Skogsstyrelsen.

Källa: skogsstyrelsen.se