mars-skogÄlgstammen orsakar stora betesskador och det är återigen en het fråga som diskuteras bland markägare. En rapport ifrån Södra påvisar att älgen äter upp tall till ett värde av en miljard per år. Dessa siffror är bara för Götaland, skriver Värnamo Nyheter.
– Det är första gången vi har kunnat göra en så detaljerad beräkning och resultatet är tydligt. Markägaren får bära en oacceptabelt hög kostnad för den stora älgstammen, kommenterade Göran Örlander, skogsstrateg på Södra, skriver Värnamo Nyheter.

En markägare som deltog vid Finnvedens skogsbruksområdes årsmöte, menar att många markägare inte ens vet om att deras mark ingår i ett älgskötselområde. Markägaren menar att det finns flera som ärvt sin skog och har sin mark utarrenderad. Det har oftast väldigt dåligt insikt i hur jakten styrs.

 

– Jag är ute efter att man ska omförhandla alla jakträttsavtal och att man sätter ett kryss i rätt ruta så att markägarna börjar företräda sin mark i jaktärenden, förklarar han till Värnamo Nyheter.

 

Arkivbild: Katharina Olsson