Svenska Jägareförbundet har ända sedan 1938 följt utvecklingen av de svenska viltstammarna. I den senaste statistiken från 2021/2022 kan man notera att avskjutningen av älg minskat kraftigt de senaste 10 åren.

Under perioden har avskjutningen minskat med 36 procent. 2011/2012 sköts 99 492 älgar och till 2021/2022 hade avskjutningen av älg minskat till 73 232. Det preliminära resultatet för jaktåret 2022/2023 visar att minskningen fortsatt även under den senaste hösten. Rapporteringen pågår fortfarande men prognosen hitintills visar på att knappt 60 000 älgar är inrapporterade från hösten 2022 vilket visar på en ytterligare minskning av den svenska älgstammen.