Antalet hundar som dödades eller skadades av vildsvin ökade under 2019 med tretton procent mot året innan.

Wachteln är överreprensenterad som ras i statistiken som presenterats av Agria, sedan kommer olika typer av blandraser. Geografiskt så är det Skåne som sticker ut 2019 och står för 15 procent av det totala antalet vildsvinsolyckor i landet. Skåne hade även den högsta antalet trafikolyckor med vildsvin samma år, 1143 stycken.

Källa: Aftonkuriren