Svensk Jakt kan idag berätta att flera vargangrepp har skett mot får i Skåne under måndagen den 1 augusti. Det är fårägare i Osby, Hörby och Klippans kommun som under samma dag drabbades av angrepp från varg.

Till Svensk Jakt säger Malin Håkansson som är vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Skåne att de tre angreppen har inneburit att totalt fyra får har dödats och tre skadats där ett av dem senare fick avlivas på grund av de skador som vargen orsakat.
– Med tanke på avstånden, fem–sex mil i runda drag, skulle det kunna röra sig om flera olika individer, men det är svårt att säga vilket antal i nuläget. De besiktigade kropparna är topsade för saliv-dna-analys men det återstår att se ifall proven ger träffar, säger Malin Håkansson.

Förutom de åtta kända vargarna i Linderödsåsen vet länsstyrelsen att det även tillkommit en hanvarg från Sörmland och att ytterligare ett vargrevir har etablerats i Skåne.

Allt om Jakt och Vapen kunde tidigare berätta om ett vargangrepp mot en fårbesättning i Svalövs kommun strax efter midsommar där åtta får dödades. Vargtiken som utförde det angreppet sköts enlig paragraf 28 i jaktförordningen och den tiken kom ursprungligen från Långbogenreviret i Östergötland.