Den bäverdamm som har orsakat översvämning i ett bostadshus i Hudiksvall genom att skapa en damm i en bäck ska nu rivas. Länsstyrelsen har beslutat detta för att undvika att källarvåningen ska skadas på grund av den höga vatten nivån. Vidare menar Länsstyrelsen att det inte finns några andra lösningar, rapporterar SVT Nyheter Gävleborg

Personen som lämnade in ansökan till Länstyrelsen får nu ansvara för att rivningen av dammen inte orsakar oönskad torrläggning eller översvämning i närområdet. Med stöd av Länsstyrelsens beslut får även den sökande personen jaga bäver med slagfälla. 

Länsstyrelsen anser även att bäverjakten bör trappas upp under den allmänna jakttiden för att minska antalet bävrar i området. Risken blir annars att bäverdammar byggs upp igen och att problemen kvarstår.