SVA fick tillsammans med Livsmedelsverket, Länsstyrelserna samt Jordbruksverket i uppdrag att mellan 2020 – 2021 utreda förutsättningarna för att förenkla hanteringen av vildsvinskött. Livsmedelsverkets uppdrag har varit ett ge förslag till en ny lagstiftning om lokal försäljning av vildsvinskött från jägare som gått en särskild utbildning och lokal detaljhandelsanläggning till slutkonsument. Uppdraget skulle slutredovisas i februari 2022.

Regeringen har idag tagit beslut kring åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel. I beslutet får Jordbruksverket uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn.

Vildsvinspaketet, som är en del av den nationella livsmedelsstrategins andra handlingsplan, utvidgas. Från att utlysa medel för att öka mängden vildsvinskött i offentlig sektor till att även omfatta den privata sektorn.

– Intresset för kött från vildsvin ökar. För att förstärka den positiva trenden utvidgar vi nu Jordbruksverkets uppdrag till att även främja en ökad konsumtion inom den privata sektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i ett pressmeddelande från regeringen.