Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver på sin hemsida om den kommande licensjakten på älg som i år är kortare. Jakten startar måndagen den 9 oktober och avslutas den 31 januari 2018, detta gäller för licensområden och älgskötselområden. Älgjakt efter årskalvar får bedrivas under de tre första dagarna av älgjakten på oregistrerad mark. 

Fällavgiften är densamma som föregående jaktår, 750 kr för vuxen älg och 100 kr för kalvar, meddelar Länsstyrelsen i Jönköpings Län

Älgstammen de senaste åren har minskats i syfte att uppnå de nivåer som beslutats enligt älgförvaltningsplanerna i de åtta älgförvaltningsområden som finns i länet. Trots att skadorna på skog har minskat i takt med älgstammens minskning är det flera mål, bland annat RASE (rönn, asp, sälg och ek), som inte har uppnåtts. 

Årets älgjakt kommer att utföras på ett med koncentrerat sätt där jakten främst genomförs på hösten, skriver Länsstyrelsen i Jönköpings Län

 

Tryckfelsnisse var i farten! Självfallet gäller beslutet Jönköpings Län och inte Jämtland!