Allt om Jakt & Vapen har tidigare berättat om en lokal dispyt mellan markägare och två jägare kring utfodring av vildsvin och annat klövvilt med sockerbetor utanför Jönköping. Nu har Länsstyrelsen i Jönköping fattat beslut i ärendet där det blir förbjudet att utfodra vildsvin och dovhjort i de kvantiteter som tidigare gjorts. Beslutet kan komma få nationell betydelse utifrån den förändring i jaktlagen kring utfodring som justerades under hösten då beslutet är det första i Sverige som tas sedan jaktlagen ändrades.

Tvisten handlar om volymer på uppemot tio ton sockerbetor som lagts ut på olika ställen bland annat i den ena jägarens egen skog. Länsstyrelsen sätter nu i sitt beslut en maxgräns vid endast 50 kilo som får läggas ut vid åtelplatserna och menar att det är fullt tillräckligt för att en effektiv jakt ändå ska kunna bedrivas.

Enligt länsstyrelsen göder sockerbetorna vildsvin och dovhjortar som i sin tur äter upp böndernas grödor och dessutom har trafikolyckorna ökat. Jägarna hävdar att de istället kommer åt att skjuta fler vildsvin med hjälp av sockerbetorna och en av dem överväger att överklaga beslutet, enligt P4 Jönköping