Idag offentliggörs länsstyrelsernas beslut angående licensjakten på varg under 2024. Det kommer inte bli någon licensjakt på varg i Gävleborg, Dalarna eller Skåne medan andra län prioriteras på grund av ökad vargtäthet. Totalt tillåts 36 vargar att fällas i Sverige, fördelade på sex olika revir.

Målet med licensjakten är att minimera konflikter mellan människor och vargar genom att reducera antalet vargrevir och vargstammens storlek där de är mest koncentrerade. Länsstyrelserna i berörda områden har samarbetat för att säkerställa att jakten genomförs utan att negativt påverka vargpopulationens bevarandestatus.

Den senaste inventeringen av vargpopulationen visar en minskning från 460 till 450 individer i Sverige. Det är dock viktigt att notera att denna siffra inkluderar även avlidna vargar, vilket innebär att de vargar som har avskjutits genom licensjakten, skyddsjakten, samt de som eventuellt har hittats döda av andra orsaker, räknas inom de 450 rapporterade individerna.

– I den beskattningsmodell som länsstyrelserna har till stöd vid framtagandet av besluten om licensjakt 2024 tas det med i beaktningen, liksom de vargar som fötts under våren. Enligt modellen innebär ett uttag på 36 vargar att stammen fortsatt kommer att minska nationellt sett men utan att riskera artens gynnsamma bevarandestatus, säger Simon Viklund.

Naturvårdsverket har delegerat beslutanderätten angående licensjakt till länsstyrelserna, i enlighet med den regionaliserade rovdjurspolitiken. De inblandade länen i mellersta och södra rovdjursförvaltningsområdet* har efter samråd enats om att jakten kommer att bedrivas i följande revir:

* Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Örebros, Värmlands, Uppsalas, Västra Götalands och Stockholms län.

Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.

Källa: Länsstyrelsen Gävleborg