Naturvårdsverket har nu beslutat att det blir licensjakt på gråsäl för första gången i landet, tidigare har enbart skyddsjakt varit tillåtet. Det blir även skyddsjakt på vikare och knubbsäl under 2020 -2021.

Nu är det klart att det för första gången blir licensjakt på gråsäl. Naturvårdsverket har beslutat om en gemensam kvot för hela landet på 2000 gråsälar och jakten får ske i samtliga län som har kust mot Östersjön.

Gällande skyddsjakten så får 400 vikare och 900 knubbsälar fällas där jakt är tillåten.

Kontakta Naturvårdsverket innan jakt

Innan jakten påbörjas ska jägaren besöka Naturvårdsverkets webbplats eller ringa kundtjänst för att få information om provtagning och kvarvarande tilldelning. Fällda sälar rapporteras in till Naturvårdsverket senast påföljande vardag.

Jakttider

  • Licensjakt gråsäl: 20 april 2020 – 31 januari 2021
  • Skyddsjakt knubbsäl: 20 april 2020 – 19 april 2021, med uppehåll mellan den 21 maj och 15 juli 2020
  • Skyddsjakt vikare: 1 maj 2020 – 31 januari 2021

Läs hela beslutet här