2021 är det björnstammen i Norrbotten som kommer att inventeras. Nu söker Länsstyrelsen och Naturhistoriska riksmuseet hjälp med att samla in björnspillning under tiden 21 augusti och 31 oktober. Ca 15 000 insamlingskit är skickade från Naturhistorisk till Länsstyrelsen i Norrbotten. Det är sedan Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet som förser jaktlag, samebyar med flera med särskilda provtagnings-kit i augusti.

Kitten innehåller blankett med instruktion, provrör, streckkodsetiketter och svarskuvert. Jägare, renskötare och andra samlar sedan in björnspillningar och skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet som registrerar spillningarna och analyserar dem i sitt labb.

När insamlingen startar kan man följa inskickad spillning via Rovbase eller via Naturhistoriska riksmuseets inventeringskartor, både egna inskickade prov, men om det även finns fler prov från samma område och om det i så fall finns fler individer inom området, samt vilket kön det är på de björnar som identifierats genom de DNA-tester som görs. Analysarbetet påbörjas hösten 2021, och det preliminära resultatet från inventeringen beräknas vara färdig sommaren 2022.

Det är också möjligt att följa inventeringen via sociala medier då Länsstyrelsen har ett facebook konto – Björninventering Norrbotten samt på instagram @bjorninventering2021.