Klockan 05:20 på den andra dagen av årets björnjakt avlyste Länsstyrelsen jakten i det västra området i Gävleborgs län. Detta efter att samtliga 24 björnar som tilldelats påskjutits eller fällts.

Det återstår nu tre av sex björnar i det östra området.