Det är nu klart att Karl Hedin och de övriga tre som var åtalade i den uppmärksammade jaktbrottshärvan, gällande misstankar om illegal vargjakt, frikänns av Västmanlands tingsrätt.

Det var i september förra året som åtalet väcktes mot fyra personer som blev misstänkt för att ha jagat varg, hanterat och paketerat giftet karbufan med avsikt för att döda varg, bland annat misstänktes Karl Hedin vara inblandad i fallet. Nu frikänns samtliga fyra personerna eftersom tingsrätten i Västmanland menar i sin dom att åklagaren Lars Magnusson lagt en för stor vikt vid Hedins åsikter om vargskötseln i landet. I Dagens Juridik står det att domstolen skriver att den ”saknar betydelse för bedömningen av åtalet”.

Vaga bevis

Domstolen menar också på att de avlyssnade telefonsamtalen förbinder inte Hedin och den medåtalade mannen till grovt jaktbrott. De sammanlagda bevisen är, enligt tingsrätten, inte sådan att de åtalade kan dömas till brott. Även om det bevisats, såsom åklagaren menar på, att gällande gifthanteringen har de tilltalade vistats på platsen samt inför älgjakt letat efter varg. Åklagaren har däremot inte bevisat på att det fanns motiv till att döda varg under sökandet.

Källa: Dagens Juridik