Den andra delen av Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider är nu ute på remiss, denna del har fokus på fåglar. Generösare jakttider på gäss, änder, skogsfågel och duvor, betydligt kortare säsong på kråkfågel och helt slopad jakt på gråtrut är några av förslagen i sin korthet.

Naturvårdsverket har nu släppt del två av sitt förslag till nya jakttider ut på en remissrunda, här finns både positiva och negativa förslag. Möjlighet till skyddsjakt på vitkindad gås på enskilds initiativ och utökade jakttider på flera gäss och änder, ringduva och skogsfågel är nog något de flesta ser som positiva förändringar, medan en avsevärt förkortad säsong på kråkfågel kan innebära ett dråpslag för viltvården.

Läs förslagen i sin helhet här och ta chansen att påverka den nya jakttiderna