Efter tre månader av intensivt arbete mot afrikansk svinpest har en betydande framgång uppnåtts. Den smittade zonen har kraftigt minskats och omfattar nu endast Fagersta och Norbergs kommuner. Ett resultat av samarbete mellan myndigheter, organisationer och jägare som har arbetat tillsammans för att uppnå detta mål.

– Det är glädjande att det hårda arbete som gjorts nu ger resultat! Detta efterlängtade zonbeslut innebär att den smittade zonen minskas och att vissa lättnader i restriktionerna kan göras i de yttre delarna av den smittade zonen. Jag vill rikta ett stort tack till Svenska Jägareförbundet och alla jägare som har gjort ett fantastiskt jobb med sökinsatser och annat, samt till de boende och näringsidkare i området för deras samarbetsvilja och fortsatta förståelse, säger Lena Hellqvist Björnerot, chefsveterinär på Jordbruksverket, och fortsätter:

– Vi hoppas på fortsatt positiv utveckling av utbrottet och goda resultat av bekämpningen. Risken är inte över och vi behöver jobba vidare, men detta är ett stort positivt steg som också erkänts på EU-nivå.

Från och med den 30 november träder det nya beslutet i kraft och innebär en betydande reduktion av den smittade zonen. Restriktionerna upphör för områden som tidigare låg inom zonen, såsom Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås, Sala, Smedjebacken och Avesta kommuner. Endast Fagersta och delar av Norbergs kommun förblir i den smittade zonen. Restriktionerna bibehålls i det avgränsade kärnområdet, medan lättnader införs i zonens ytterområde. Här tillåts allmänheten, under vissa förbehåll, att röra sig fritt i skog och mark samt på isar och i sjöar.

– Tack vare det intensiva arbete som pågått sedan den 6 september vet vi nu så mycket om smittans utbredning att det inte längre är nödvändigt med lika hårda restriktioner. Samtidigt är det fortfarande viktigt att inte störa vildsvin eller hindra fortsatta bekämpningsåtgärder. De aktiviteter som nu tillåts är sådana där risken för smittspridning eller störning bedöms som låga, medan fortsatt förbud råder om riskerna bedöms som höga. Det är också viktigt med fortsatt vaksamhet, vi vill skyndsamt ha in rapporter om eventuella vildsvinskadaver som hittas så att dessa kan undersökas. Det virus som orsakar afrikansk svinpest kan finnas kvar länge i miljön och det är för tidigt att blåsa faran över. De restriktioner som finns kvar är därför oerhört viktiga för att minska risken för bakslag i utbrottet, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

 

Karta: Jordbruksverket

 

Den nya smittade zonen täcker nu 617 kvadratkilometer, jämfört med den tidigare omfattande 1 000 kvadratkilometern. Fagersta kommun och delar av Norbergs kommun är de enda områdena som fortfarande omfattas av restriktionerna. Cirka 19 000 personer bor nu i den smittade zonen, varav knappt 13 000 befinner sig i kärnområdet där samtliga fall av afrikansk svinpest hos vildsvin har konstaterats. Restriktionerna, såsom förbudet mot allmänhetens rörelse i skog och mark, kvarstår i kärnområdet, och samma förbud gäller för isbelagda sjöar och vattendrag.

 

Nya villkor i ytterområdet av den påverkade zonen:

Från och med den 30 november träder följande regler i kraft för ytterområdet, det vill säga det område som ligger utanför inhägnaden:

 

  • Allmänheten tillåts att röra sig till fots, med cykel och häst i skog och mark, samt på is och i sjöar, antingen enskilt eller i mindre grupper. Dessa tillstånd inkluderar även sportaktiviteter såsom skidåkning, skridskoåkning, terrängcykling och ridning. Hundar får medföras, men de bör hållas kopplade för att inte störa vildsvin och bekämpningsinsatser.

 

  • Fortfarande gäller ett förbud mot evenemang (tävlingar, träningar och alla andra sammankomster med grupper av människor) i skog och mark, förutom på etablerade tävlingsbanor.

 

  • Det är fortfarande inte tillåtet att använda motorfordon i skog och mark.

 

  • Ett allmänt jaktförbud fortsätter att gälla, förutom när det gäller smittskyddsslakt. Det är tillåtet att avliva djur för att förhindra smittspridning.

 

  • Det övergripande förbudet mot skogsbruk fortsätter. Undantag kan beviljas efter ansökan för nödvändiga aktiviteter, förutsatt att risken för smittspridning eller störning bedöms som acceptabel.

För mer information gällande afrikansk svinpest (ASF) gå in på Jordbruksverket och SVA