Om man hittar ett dött vildsvin i skogen ska man ringa till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Detta för att de ska kunna upptäcka fall av afrikansk svinpest så tidigt som möjligt. För om det dyker upp fler döda vildsvin än vanligt så att man ser ett mönster är det allvarligt och insatser måste sättas in omedelbart, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på Jordbruksverket.

Självdöda vildsvin kan rapporteras till SVA via 018-67 40 00.

källa: 24falkenberg.se