Svenska Jägareförbundets riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné blev efter en debatt i SVTs Aktuellt utsatt för flera dödshot. Det var i samband med att lodjursjakten startades i onsdags som SVT hade bjudit in Daniel Ligné och Isak Isaksson från Naturskyddsföreningen för att debattera lodjursjakten.

Under debatten hade Daniel Ligné inga svårigheter att försvara varför lodjursjakten behövs. Det som därefter hände var att hans mobiltelefon började ringa ganska omgående när han lämnade studion. Under natten hade han 170 missade samtal och dessutom hade han fått ta emot en stor mängd hot via mejl, sms och Facebookmeddelanden. De flesta av meddelandenas innehåll var att man önskade livet ur Daniel Ligné. Men det fanns även direkta dödshot mot Daniel Lignés familj.

– Jag har med åren blivit ganska hårdhudad, men de här människorna vet hur de ska uttrycka sig för att det ska göra riktigt ont. Och när de riktar dödshot mot mina barn gör det ont, säger Daniel Ligné till Svensk Jakt.

Hat- och hotmeddelandena kommer i huvudsak från det som kan tolkas som ”vanligt folk” bland annat är många av meddelandena från kvinnor. Det som sticker ut är hot från en mellanstadielärare i Västsverige som anser att Daniel Ligné ska jagas upp i ett träd och skjutas vilket är något liknande som även en socialsekreterare från Stockholm anser.

Daniel Ligné har tagit skrämdumpar på dessa hot och mejlat dem till hotarnas respektive chefer, med frågan hur sådant stämmer överens med kommunernas värdegrund.

– Båda svarade att det inte stämde alls, och att de skulle kalla till sig sina medarbetare för allvarliga samtal. I mån av tid och möjlighet har jag på senare tid kontaktat chefer för att visa dem hur deras anställda uppträder. Jag tror det är en rätt effektiv metod, säger Daniel Ligné till Svensk Jakt.

Jägareförbundets generalsekreterare Dag Lidén säger att alla hot mot förbundets personal polisanmäls och beskriver haten och hoten som en form av terrorism.

– Definitionen på terrorism är att förmedla fruktan och sprida rädsla. Här försöker de hindra vår medarbetare att utföra sitt arbete genom att skrämma honom. Men visst, det går att säga trakasserier och mobbing också , säger Dag Lidén.