Efter en incident under en vargjakt i Våler har två jägare dömts till böter och förlusten av jakträttigheter efter att ha skjutit mot en vargtik på för långt avstånd. Händelsen slutade i en rättslig åtgärd mot de inblandade.

NRK rapporterar att två jägare har dömts att betala böter på 14 000 kronor och har fråntagits rätten till licensjakt på rovdjur under ett år. Incidenten ägde rum under en vargjakt i Våler förra året som involverade totalt 60 jägare. Den ena jägarens skott träffade vargen på 191 meters avstånd och resulterade i en skada på vargens högra bakben, medan den andra jägaren missade från 147 meters avstånd.

De båda jägarna har blivit dömda för att ha brutit mot djurskyddslagen. Lars Gangås från Statens Naturoppsyn betonar att domen har betydelse för att upprätthålla djurskyddslagen och betonar därmed vikten av rättsskipning i fall som detta.

– Folk måste ta till sig detta och se till att bedriva jakt på ett humant och bra sätt, så att vi kan fortsätta att ha ett gott rykte och fortsätta med det vi tycker om att syssla med, säger han till NRK.