Riksdagen har röstat ja till skogspropositionen, det innebär en ny inriktning med frivillighet som grund när gäller formellt skydd av skog, t ex vid bildande av naturreservat.

– Från och med nu räknar vi med att ingen markägare ska behöva vara orolig över att förlora rätten till sin mark på grund av att man låtit höga naturvärden utvecklas. Det är en seger både för äganderätten och för naturvården säger Martin Gustavsson regionstyrelsen i Västra Götaland

Att införa frivillighet vid formellt skydd av skog är något som LRF arbetat för länge, det har varit en återkommande del i det regionala påverkansarbetet gentemot Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen bland annat genom att man lyft fram den norska modellen som exempel. I Norge har man arbetat framgångsrik med frivillighet sedan 2005 och för statens del så har det inneburit lägre kostnader för skyddet.

– Nu är det viktigt att beslutet om frivillig grund tillämpas fullt ut av alla myndigheter. Vi ser fram emot att få vara med och delta i utformningen av nya och bättre arbetssätt avslutar Martin Gustavsson.