En extra inventering av vargspillning i Sverige kommer att genomföras under hösten och vintern. Inventeringen görs för att få en så korrekt bild som möjligt av det totala antalet vargar som finns i landet, skriver Länsstyrelsen i Dalarnas län

Det totala antalet vargar beräknas idag utifrån föryngringar multiplicerat med 10. Den extra inventeringen ska nu se om denna omräkningsfaktor med siffran 10 stämmer eller om siffran är högre eller lägre.

– Genom den här extra spillningsinventeringen hoppas vi nu kunna utvärdera om omräkningsfaktorn ger en riktig uppskattning av det totala antalet vargar. Här ingår individer i familjegrupper, revirmarkerande par, ensamma stationära vargar och vandringsvargar. Allmänhetens och jägarnas deltagande är mycket viktigt för att beslut inom vargförvaltningen ska kunna fattas på rätt grunder, säger Jonas Bergman, funktionssamordnare på Länsstyrelsen viltfunktion.

 

Foto: Johan Olsson. Arkivbild.