april falkSVA meddelar på sin hemsida att det första fallet fågelinfluensa H5N8 har upptäckts i Uppsala län. En pilgrimsfalk påträffades död i slutet av mars och efter analys på SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, visar sig ha den typen av sjukdomen som är mer sjukdomsframkallande.

 

Ett flertal vilda rovfålgar i Sverige har analyserats och varit positiva för denna typ av fågelinfluensa.

– De nya fallen bekräftar att H5N8 fortfarande cirkulerar hos vilda fåglar i Sverige och risken för svenska fjäderfä bedöms därför som fortsatt förhöjd, om än på en lägre nivå än tidigare. Det är således även fortsättningsvis viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner och i möjligaste mån förhindrar kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid SVA.

Jordbruksverket sänkte nyligen skyddsnivån för de som håller tamfåglar från nivå 2 till 1. De innebär att tamfåglar återigen får hållas utomhus, dock skall foder och vatten hållas under  skydd utomhus.
– SVA följer kontinuerligt smittläget avseende H5N8, såväl internationellt som nationellt, på vilda fåglar för att vid behov snabbt kunna producera en uppdaterad riskbedömning.