Länsstyrelsen i Södermanlands län har i samråd med Viltförvaltningsdelegationen beslutat om fällavgifter samt jakttider för licensjakten på älg jaktåret 2017/18. 

Fällavgiften för vuxen älg är 1 000 kronor och för en årskalv är avgiften 200 kronor. Största delen av älgjakten i länet kommer att ske inom de 43 registrerade älgskötselområdena som finns. Skötselplaner där markägare och jägare har kommit överens om hur älgstammen ska förvaltas i dessa områden. Målet är ofta att öka älgstammens kvalité samt att sträva efter en balans mellan de olika klövviltsarterna som finns i länet, skriver Länsstyrelsen i Södermanland på deras hemsida

Jakttiden i dessa områden är belagd mellan 9 oktober och 28 februari. Under februari är älgjakten främst till för att kunna skjuta de älgar som gör skada på skog. Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen avråder även från jakt med hund under februari med hänsyn till övrigt vilt och även på grund av älgarnas kondition vid denna tid på året. 

Gällande oregistrerad mark får jakt på kalv ske under 5 dagar från och med den 9 oktober, skriver Länsstyrelsen i Södermanland