För att framgångsrikt bekämpa det pågående utbrottet av afrikansk svinpest är det av yttersta vikt att reducera antalet vildsvin i det infekterade området. Denna strategi syftar till att minska risken för ytterligare smittspridning och bibehålla kontrollen över sjukdomen. Jordbruksverket har nyligen godkänt och påbörjat implementeringen av åtgärder för att minska vildsvinsstammen genom olika metoder, inklusive användning av fällor och åteljakt.

– Tack vare resultaten av sökandet efter kadaver i den smittade zonen och stängslingen av kärnområdet är vi nu i ett läge där vi har förutsättningar för att ta nästa steg i bekämpningen av afrikansk svinpest. Vi har därför beslutat att påbörja insatsen för att minska vildsvinsstammen i den smittade zonen, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär.

Vid utbrottets början bedömdes det finnas cirka 500–1000 vildsvin i det smittade området i Västmanland, enligt Svenska Jägareförbundet och lokala jägare. Målet är nu att avliva samtliga kvarvarande vildsvin i kärnområdet och betydligt minska antalet vildsvin i övriga delar av det infekterade området. Denna minskning kommer att genomföras genom smittskyddsavlivning, där metoder liknande jakt, inklusive fällor och åteljakt, kan användas. Avlivningen kommer att utföras av personal från Svenska Jägareförbundet, som har ingått ett avtal med Jordbruksverket. Ett fokus kommer att läggas på att minimera stress och skrämsel för vildsvinen. De avlivade djuren kommer att insamlas, testas och sedan oskadliggöras.

– Som läget ser ut nu finns goda förutsättningar för att bli av smittan tidigare än vi hade vågat tro. Men alla de insatser som har gjorts och görs vad gäller sök, restriktioner, stängsling och smittskyddsavlivning, inklusive provtagning och analys av avlivade vildsvin, är absolut nödvändiga för att vi ska kunna nå målet att helt utrota smittan från Sverige, säger Karl Ståhl, statsepizootolog på SVA.

Tidplanen för smittskyddsavlivningen kommer att anpassas efter utvecklingen av situationen. Jordbruksverket kommer, i samråd med SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt), kontinuerligt utvärdera möjligheten att gradvis lätta på restriktioner utan att öka risken för ytterligare smittspridning.

Mer information finns på Jordbruksverket