Under onsdagen meddelade Ångermanlands tingsrätt sina domar kring de personer som stått åtalade i den jaktbrottshärva som ägt rum i Sollefteå kommun och som Allt om Jakt & Vapen rapporterat om tidigare.

Efter att ett jaktlag i flera år misstänkt att det förekom tjuvjakt på deras jaktområde gjorde polisen 2019 en husrannsakan mot en enslig gård i kommunen och kunde vid husrannsakan konstatera att det bedrevs en omfattande tjuvjakt på älg. Enligt åtalet hade det under 2018 och 2019 tjuvskjutits minst ett tjugotal älgar och där köttet sålts vidare till bland annat restauranger i Stockholm för ett värde av minst 160 000 kr.

Vid tillslaget hittade polisen stora mängder älgkött, modifierade vapen och bilar med egenhändigt tillverkade takluckor. Polisen hittade även mörkersikten, termiska sikten och ljuddämpare då jakten i huvudsak bedrevs nattetid.

Vid polisens tillslag mot gården hittade man stora mängder grovstyckat älgkött hängandes i ett kylrum. Foto: Polisen

I tingsrättens dom döms den huvudåtalade till tre års fängelse, en av männen döms till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst. Den tredje mannen får villkorlig dom och 175 timmars samhällstjänst. Den fjärde åtalade, en kvinna, får villkorlig dom med 125 timmars samhällstjänst.