Varginventeringen i Värmland pågår för fullt och redan har fem nya revir påträffats. Reviren delas med Norge, Dalarna och Örebro och de flesta gränsar mot Norge, skriver Värmlands Folkblad

En helt ny familjegrupp har rapporterats i Magnor och vid både Älgklinten och Kockohonka har revirmarkerande par kunnat fastställas. Ännu ett par antas ha markerat DSC_0024revir i Glaskogen, dock inväntar vilthandläggarna på DNA-analyserna för att kunna konstatera detta. 

Det har även bekräftats nya vargar i Jangen, där man konstaterat att ett revirmarkerande par finns. I Gåsborn har det även tillkommit en ny hona. 

Rapporteringarna uppdateras löpande i och med att inventeringen fortfarande pågår. DNA saknas fortfarande från ett tiotal områden, bland annat Medskogen, Rackstad, Skillingmark och Borgvik.