Rapporterna från häckningslokalen i Arjeplogsfjällen angående fjällgåsprojektet är positiva.

– Det ser rätt så lovande ut. Vi gissar på att vi är uppe i 100 individer, möjligtvis ännu fler, säger Niklas Liljebäck, projektledare för fjällgåsprojektet.

Fjällgåsstammen har varit nere på ett 30-tal individer men efter utsättningar ökar den. Därför överväger ledningen för fjällgåsprojektet att skapa en häckningslokal till för att göra stammen mindre känslig. Man har tidigare år haft problem med bland annat räv och en kungsörn.

Lämpliga platser i fjällen finns men det måste även finnas en lämplig rastningslokal i närheten med bete för gässen. Gässen behöver dessutom en låglänt plats där de kan vänta ut långdragen snö och issmältning, menar Liljebäck.

Källa: nsd.se