Årets inventering av fjällrävar är nu avslutad. Resultatet visar att det finns sammanlagt 62 kullar, 35 i Norge och 27 i Sverige. 

Kullarna är förhållandevis små, dock är det mycket glädjande att kunna räkna in många kullar i spridningsområden, skriver Länsstyrelsen i Jämtland på deras hemsida.

Om det blir ett bra lämmelår nästa år finns det goda chanser att fjällrävskullarna 2018 blir stora. 

 

Foto: Johan Olsson