Det är inte bara solen och värmen som kommer tillbaka när vi går mot vår och försommar utan även gisslet med fästingar ökar när klimatet blir varmare. I tidningen Arbetsliv lyfter man vikten av att skydda sig mot fästingar speciellt för de som vistas i naturen och med mycket djurkontakt. Ann Albihn, professor vid SLU och veterinär menar att bland annat jägare har en ökad risk att komma i kontakt med främst vektorburna zoonoser* till exempel genom smitta via fästingar

Rekommendationen är att de som vistas mycket i utomhusmiljöer bör vaccinera sig vid behov mot exempelvis TBE och att man dessutom väljer heltäckande kläder när man vistas i naturen för att skydda sig.

Det är också nu det är dags att se över våra hundars skydd mot fästingar, vilka numera finns spridda över stora delar av vårt land. Även hundarna drabbas av sjukdomar som orsakas av fästingar och för en del hundar kan dessa sjukdomar ha hastiga förlopp som gör att de helt enkelt inte klarar sig. På apoteken finns både tabletter och halsband som skyddar. Be apotekspersonalen om hjälp så att just din hund får det skydd den är i behov av. Se också till att det finns fästingplockare lättillgängligt. Ett bra tips är den variant som kan fästas i nyckelknippan då vet man vart den är och den är oftast alltid med när man vistas i skog och mark.

*En zoonos är en sjukdom som smittar naturligt mellan djur och människa, vanligen via inandning, via direktkontakt med djur eller produkter med ursprung från djur.