Efter en effektiv vecka inledningsvis vid årets vargjakt där ett flertal vargar fälldes har mycket av jakten avstannat. Dels har man skjutit fullt i fem av reviren, Skacksjön, Vismen, Kockohonka, Venabäcken samt Grecken. Dessutom har beslut tagits att avlysa jakten i följande revir, Tinäset Flatmossen, Juvberget och Ulvåa, samt i Ölen. Det innebär att av den ursprungliga kvoten av 75 vargar återstår endast 14 vargar som är kvar på årets tilldelning.

De olika länsstyrelserna avlysningar betyder att 18 vargar utifrån det ursprungliga beslutet inte kommer att vara aktuella för årets jakt om inte andra beslut tas innan den 15 februari och att det istället för 75 vargar endast är 57 vargar som just nu är aktuella för årets licensjakt.