Vi har tidigare rapporterat om projektet mellan Sveaskog och SLU där ett antal älgar märkts för att studera älgarna i det stora brandområdet i Hälsingland. 25 älgar har märkts och via projektets Facebook-sida kan man följa utvecklingen.

Syftet med projektet kan kortfattat säga vara att studera hur älgarna påverkas av brandområdet, och hur brandområdet påverkas av älgarna. Med på köpet får man också intressant information om rörelsemönster, hemområdesstorlekar och predation. Exempel på intressant information som framkommit i projektet är att på 18 märkta kor fanns 6 kalvar kvar efter jakttiden slut, man misstänker även att flera kor förlorat kalvar till rovdjur av GPS-loggen att döma.

Följ ”Viltsamverkan i brandens spår” på Facebook för att hålla dig uppdaterad om projektet.