Efter månader av granskning och förändringar presenterades nyligen den reviderade vapenlagstiftningen till regeringen. Förslagen innefattar ökat tillåtet vapeninnehav för jägare och sportskyttar men också stramare regler kring vissa typer av vapen.

 

I en nyligen presenterad rapport till regeringen föreslogs flera ändringar i vapenutredningen. Den särskilda utredningen, som tillsattes i maj 2022, betonade behovet av att förenkla regelverket för legala vapenägare, såsom jägare och sportskyttar. Förslag på förändringar är utökningen av tillåten vapengarderob från fyra till sex vapen, med ytterligare två vapen som kan beviljas genom motivering av behov. Samtidigt föreslås åtstramningar för vissa typer av halvautomatiska vapen som används vid jakt. Särskilt har debatten kring användningen av AR-vapen varit intensiv, och utredningen rekommenderar ett uttryckligt förbud mot sådana vapen för jaktändamål på grund av deras upplevda farlighet. Dessa förslag ligger nu hos regeringen för vidare granskning och eventuell implementering i den svenska lagstiftningen.

 

Över 1000 sidor ”En ändamålsenlig vapenlagstiftning” del 1 och del 2 finns att läsa här.