När den första jaktdagen av årets vargjakt har avslutats är 10 vargar skjutna i sex av de totalt 14 revir där jakt får bedrivas. Tre vargar har skjutits i reviren Skacksjön samt tre i Grecken. I de tre gränsreviren har det fällts en varg i Ulvåa och en i Kockohonka. Övriga revir där varg har fällts är en i Ölen samt en i Forshaga.