Mellan den 1 mars och 2 augusti råder koppeltvång enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Lagen finns för att förhindra att hundar stör eller jagar vilda djur under den tid på året då de får sina ungar. 

Detta innebär inte automatsikt att hunden måste vara kopplad, men att man som hundägare måste ha en sådan kontroll över hunden att det motsvarar ett osynligt koppel.

Såhär står det i Lagen om tillsyn över hundar;

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.