Sedan mitten av juli har Statens veterinärmedicinska anstalt fått in många rapporter om döda harar i Norrbottens kustland.

I ett pressmeddelande informerar SVA om ett utbrott av harpest i Norrbotten, fynd av döda harar har främst gjorts i kustlandet och harpest har påvisats hos skogsharar från Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Kiruna kommuner.

– Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda. Åren 2019 och 2015 var de senaste större utbrotten av harpest där även många människor drabbades av sjukdom, säger biträdande statsveterinär och viltpatolog Henrik Uhlhorn, SVA.

”Harpest, som orsakas av en bakterie, kan även smitta människor. Bakterien sprids vanligtvis via mygg, då dessa kan överföra smitta när de suger blod hos exempelvis gnagare, harar och människor. Men infektion kan också uppkomma vid kontakt med ett sjukt djur, genom att äta infekterat kött eller dricka smittat vatten. Till riskgrupperna hör jägare som tar ur den skjutna harens organ. Vid all hantering av döda harar är det viktigt att använda handskar, och tvätta händerna noggrant efteråt”, informerar SVA.

För att rapportera fynd av döda harar (eller andra djur), gå in på rapporteravilt.sva.se